Skilja sig med barn?

Hej,

Skilja sig med barn? Hur går jag till väga? Jag och min man har beslutat oss för att skilja oss. Vi har två barn tillsammans på 3 och 5 år. Min blivande exman säger nu att vi skall ha barnen varannan vecka. Under den tid vi har levt tillsammans är det jag som har tagit allt ansvar för barnen och deras pappa har prioriterat sitt arbete med många jourtimmar och så har han ett allvarligt alkoholmissbruk. Jag är nu jätteorolig för hur det skall bli med barnen för enlig mig känner han inte sina barns behov och kommer inte att kunna ta hand om barnen. Vad kan jag göra?

Hej,

Du befinner dig i en mycket svår situation. Eftersom ni har gemensam vårdnad om barnen då ni är gifta har ni lika stor bestämmanderätt över barnen. Som ett första steg rekommenderar jag dig att kontakta familjerätten för att boka in ett samaberbetssamtal. Hos familjerätten kan du få hjälp att diskutera situationen angående barnen. Kanske kan familjerätten få barnens pappa att inse att han har ett alkoholmissbruk som han måste ta tag i innan han kan ha barnen varannan vecka.

Familjerätten kan endast hjälpa föräldrar på frivillig väg och har inga tvingande åtgärder. Kan föräldrarna enas om vad som är bästa för barnen kan de även upprätta ett juridiskt bindande avtal som reglerar frågorna om vårdnad, boende och umgänge. Om inte barnens pappa inser problemen och framhärdar att han skall ha barnen varannan vecka och du gör bedömningen att de kommer att fara illa hos honom måste du vända dig till tingsrätten för att ansöka om att barnen skall bo hos dig på heltid, eller till och med att du ska vara ensam vårdnadshavare om barnen. Om du vänder dig till tingsrätten rekommenderar jag dig till att anlita en advokat som är särskilt inriktad på familjerätt.

Relaterad läsning