Francesca Camagni

Administration

Francesca är ansvarig för advokatfirmans administrativa arbete med ekonomi, klientregister, myndighetskontakt och arkivering.

Har du frågor rörande byrån eller vill komma i kontakt med en jurist/advokat är det Francesca du ska ringa.