Ellinor Engström

Advokat

Ellinor Engström tog juristexamen vid Stockholms universitet och anställdes på Advokatfirman Edelhjelm i februari 2016. Ellinor skrev sitt examensarbete om barnets bästa i riskfyllda umgängestvister och är specialiserad inom barnrätt, straffrätt och processrätt.

Ellinor åtar sig uppdrag som

Kontakta mig