Anna Edelhjelm

Advokat

Anna Edelhjelm är ägare av advokatfirman som hon grundade år 2013 efter tidigare arbete med Borgström & Bodström advokatbyrå. Anna Edelhjelm är specialiserad inom familjerätt med särskilt fokus på vårdnadstvister.

Hon är offentlig försvarare, målsägandebiträde, och särskild företrädare för barn.

Anna är ombud i

Anna Edelhjelm har mångårig erfarenhet av kvalificerade domstolsförhandlingar med en stor och återkommande kundkrets. Hon anlitas regelbundet av myndigheter, företag och organisationer för att hålla seminarier och föreläsningar.

Kontakta mig