Hur får jag ensam vårdnad?

Hej,

Jag undrar hur jag får ensam vårdnad. Jag har en son som är 9 år och har stora problem i skolan. Skolan och även jag misstänker att han har ADHD. Jag och sonens pappa har gemensam vårdnad och pappan samtycker inte till att sonen får genomgå en utredning vid BUP. Pappan menar att det inte är något fel på sonen och att allt är skolans fel. Tiden bara går och min son får ingen hjälp. Som ensam vårdnadshavare skulle jag inte behöva hans samtycke. Är detta skäl för att få ensam vårdnad?

Hej,

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är bäst för barn. Men om föräldrarna har så pass svåra samarbetsproblem som drabbar barnet kan det vara bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad på grund av samarbetsproblemen. Att en förälder motsätter sig att barnet får vård kan vara grund för ensam vårdnad beroende om du kan bevisa för domstolen att barnet verkligen är behov av en utredning för att tillgodogöra sig skolgång och i övrigt en förbättrad livskvalité. Den 1 maj 2012 kom en ny bestämmelse 6 kap 13 a § Föräldrabalken som innebär att socialnämnden, om det bedöms vara det bästa för barnet, i vissa fall kan besluta om vård mot en vårdnadshavares samtycke. Den förälder som vill få igenom ett beslut om vård måste då göra en ansökan till socialtjänsten som i sin tur måste inleda en utredning som tar ca 4 månader för att utreda frågan om barnet behöver vård. Detta kan både vara omständigt och ta lång tid. Är barnet i behov av hjälp snabbt rekommenderar jag att man tar frågan till tingsrätten och begär att tingsrätten meddelar ett interimistiskt beslut (tillfälligt beslut) om ensam vårdnad.

Relaterad läsning