Vad är ett målsägandebiträde?

Hej, jag undrar vad ett målsägandebiträde är?

Hej!

Ett målsägandebiträde är antingen en advokat eller en biträdande jurist som arbetar på en advokatbyrå. Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara målsägandens intressen under förundersökningen och rättsprocessen dvs närvarar vid polisförhör, förbereder klienten inför rättegången samt biträder klienten vid rättegången och driver frågan om skadestånd. Du har rätt till målsägandebiträde om du har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån, eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Målsägandebiträdet bekostas av staten och det innebär alltså att det inte kostar något för den som har fått ett målsägandebiträde.

Relaterad läsning