Linnea Renntoft

Administration

Linnea Renntoft

Linnea Renntoft handlägger advokatfirmans kontorsadministrativa ärenden samt biträder övriga medarbetare i administrativa frågor. Linnea Renntoft anställdes på Advokatfirman Edelhjelm 2017.

Kontakta mig